Buradasınız

Adana Kamu Müteahhitleri Derneğinde E- Belge ve E-Defter Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Adana Kamu Müteahhitleri Derneğinde E- Belge ve E-Defter Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

9.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Irsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi uygulamalarda yapılan düzenlemeler hakkında, Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürleri Ömer KILIÇ ve Ahmet BALIKCI'nın katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.