Buradasınız

Adana Organize Sanayi Bölgesinde E- Belge ve E-Defter Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Adana Organize Sanayi Bölgesinde E- Belge ve E-Defter Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

9.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Irsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi uygulamalarda yapılan düzenlemeler hakkında, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet TUNALI, Grup Müdürleri Ömer KILIÇ, Ahmet BALIKCI ve Kamil KURT'un da katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.